Thumb f8b2cad6335802ec439c80dd19ad1310894e927e
Fb45dc3052d189e272e9115e3822e91f5c6bd622

Klasien Hoekstra

Ik collecteer omdat:

Hallo allemaal

Mijn naam is Klasien Hoekstra
Na een zware periode heb ik de kans gekregen om mee te lopen met de slachtemarathon
Deze kans grijp ik met beide handen aan om een voor mijzelf unieke prestatie neer te zetten.

Tot 4 juni 2016 ga ik vanaf heden trainen om deze loop van 42 kilometer te volbrengen
Ik heb er zin in en ga er voor.

Ik wil deze prestatie ook aan een goed doel binden.
wij steunen al vele jaren de Cliniclowns en ik wil graag een extraatje voor hen ophalen zodat zij zieke en gehandicapte kinderen afleiding en een lach kunnen bezorgen.

Wilt u mij hierbij helpen door een donatie te doen dan zou ik dit zeer op prijs stellen
Kijk op mijn website en facebook voor de meest recente informatie.
Momenteel ben ik hier druk mee bezig dus hou facebook in de gaten.

Bedankt, Klasien.

9

donaties

€ 62

ingezameld